Max Vrijdags (Leonel Sterckx) schetst letterlijk het verhaal van de kwetsbare mens. Deze kunstenaar onderzoekt situaties die we kennen maar niet altijd mogen, willen of kunnen erkennen. Het werk van Max Vrijdags kenmerkt zich ook door thema's als de liefde, de dood, eenzaamheid en verdriet, macht en machtsmisbruik, chantage en verderf, het leven en het overleven. Het zijn als het ware universele situaties of gebeurtenissen verwerkt als een dagboek van herinneringen, dromen en angsten. Max vrijdags laat de kijker zien in zijn herkenbare manier van werken dat zijn psychologisch verwerkingsproces op papier of doek niet louter "academisch" of "mooi" hoeft te zijn en dat hij snel terzake komt in sobere stijl zonder veel details over plaats of tijd.

Max zoekt vooral oude afbeeldingen die hij rechtstreeks of onrechtstreeks gebruikt of herbruikt en soms deels zichtbaar mogen blijven in zijn werk omdat hij de beelden zo ziet wanneer hij naar de wereld kijkt.

 

Veel plezier,